تشک رویا تشک رویا

تشک های اولترا

فنر منفصل

تشک رویا

اولترا پلاس + محافظ

11,050,000

تا

24,550,000

تومان

اولترا 1

7,310,000

تا

16,240,000

تومان

اولترا 2

6,480,000

تا

14,400,000

تومان

اولترا 3

5,660,000

تا

12,700,000

تومان

اولترا 4

5,040,000

تا

11,200,000

تومان

اولترا 5

4,580,000

تا

10,170,000

تومان

تشک های بونل

فنر متصل

تشک رویا

بونل 1

4,580,000

تا

10,170,000

تومان

بونل 2

4,010,000

تا

8,910,000

تومان

بونل 3

3,500,000

تا

7,770,000

تومان

بونل 4

2,880,000

تا

6,400,000

تومان

بونل 5

2,470,000

تا

5,480,000

تومان

مدیکال پلاس + محافظ

11,350,000

تا

25,220,000

تومان

مدیکال 1

7,740,000

تا

17,200,000

تومان

مدیکال 2

5,620,000

تا

12,480,000

تومان

مدیکال 3

4,890,000

تا

10,860,000

تومان

مدیکال 4

4,370,000

تا

9,710,000

تومان

نوجوان اولترا 4

3,278,000

تومان

نوجوان بونل 2

2,515,000

تومان

نوجوان بونل 5

19,700,000

تومان

کودک

915,000

تومان
انتخاب بر اساس قیمت

انتخاب سایز:

بالش

تشک رویا
بالش سوپر پلاس

440,000

تومان
بالش رویا ۱

380,000

تومان

تخت و تاج

تشک رویا
تخت چوبی با رویه پارچه

0

تومان
تخت فلزی با رویه پارچه

4,500,000

تا

9,000,000

تومان
تاج

0

تومان

محافظ تشک

تشک رویا
محافظ تشک

300,000

تا

600,000

تومان
محافظ مخصوص تشک پلاس

550,000

تا

1,100,000

تومان
محافظ تشک کودک

150,000

تومان
محافظ تشک نوجوان

240,000

تومان

تشک میهمان

تشک رویا
تشک میهمان

800,000

تومان

تشک رویا، تولیدکننده انواع تشک های طبی، مدیکال، اسفنجی، بونل، اولترا، کودک و نوجوان، بالش، تخت و تاج، محافظ تشک و تشک های طبی